Årsmötesprotokoll

Handlingar till föreningens årsmöte den 4 mars:

Här publiceras protokoll från föreningens årsmöten.

Protokoll årsmöte 2016

Protokoll årsmöte 2019