Filatelistisk högskola

Filatelistiska högskolan har avslutats – med trivsam och givande dygnskryssning ombord på m/s Birka

Nu har den avslutats – den filatelistiska högskolan i Stockholm. Det skedde helgen 18-19 november och 40 personer deltog i det avslutande dygnsseminariet.

Vi diskuterade gränsdragningsfrågor mellan olika utställningsklasser, fick en spännande föreläsning av Giselher Naglitsch om ”Gjorda objekt” och huruvida de hör hemma i en utställningssamling, diskuterade hur en utställningsjury arbetar, fick höra att det egentligen inte alls är svårt och krångligt att ordna en frimärksutställning och en del annat. Många frågor ställdes till diskussions-panelen som bestod av Gert Fredriksson, Cajsa Ojakangas, Richard Bodin och Leif Bergman. Själv var jag moderator för diskussionerna.

Förutom ingående programpunkter så hade vi en mycket trevlig samvaro bl a med god mat och dryck. M/s Birka är ett prydligt fartyg med bra konferens- och sällskapsutrymmen.

Totalt har cirka 30 föreläsare från alla nordiska länder (utom Island) medverkat. Av de deltagarenkäter som gjorts framgår med all tydlighet att deltagarna är mycket nöjda och många vill också ha en förlängning – något som just nu inte är aktuellt. Vi får se framöver.

Alla kursdeltagare och alla föreläsare ska nu ha fått var sitt USB-minne med komplett kursdokumentation. Där finns det massor med intressant stoff att hämta kunskap från och många idéer vad gäller att utveckla sitt samlande.

Vi har fått ett ekonomiskt överskott. Tack vare tillmötesgående från våra partners kan detta föras till NorrPhil 2009 Fond – den fond som ska stötta utgivning av filatelistisk litteratur.

Ett stort tack till alla föreläsare. Ni har presterat på topp. Det visar kursdeltagarenkäterna.

Avslutningsvis ett mycket stort tack till våra partners – AB Philea och PostNord Frimärken. Utan ert generösa stöd på olika sätt skulle den här högskolan aldrig kunnat genomföras.

Mats Söderberg
Kursledare