Föreningssammanträden

Program för Norrorts Frimärksförening

Alla sammankomster äger rum i vår föreningslokal, Viggbysalen Södervägen 30 i Täby, såvitt inte annat sägs. Sammankomsterna börjar kl 18:30. Vid de flesta samman-komsterna har vi dels ett närvarolotteri, dels en mindre klubbauktion (med material från medlemmar men också från inlämnade samlingar). Ha med dig sedlar i mindre valörer för att betala dina inrop – inte 500- eller 1000-kronorssedlar!

Programmet för våren 2020 ser ut så här:
13 januari     Sten Flinke berättar om att samla och ställa ut helsaker
27 januari     Bengt Rudberg berättar om att samla Golf på frimärken mm
10 februari    Klubbafton med bättre auktion, loppis
24 februari    Storauktion 1
9 mars           Årsmöte – därefter ”Hur värdera samlingar” då Mats inleder
14 mars        Samlarmässa i Näsbypark centrum
23 mars        Föredrag av Sten Lagerholm om att samla bra stämplar
6 april           Föredrag av Jan Ove Brandt om Sveriges militärpost
20 april         Storauktion 2
4 Maj            Terminsavslutning auktion med utrop 50 kr, lotteri mm

Mötestider för Norrorts Frimärksförening 2020
7 sep, 21 sep, 5 okt, 19 okt, 2 nov, 16 nov, 30 nov, 14 dec.