Föreningssammanträden

PROGRAM VÅREN 2021 I NORRORTS FRIMÄRKSFÖRENING

Normalt äger våra sammankomster rum i vår föreningslokal Viggbysalen, Södervägen 30 i Täby, men nu under Coronapandemin har vi bokat en större lokal nämligen matsalen i Tibble Gymnasium. Sker det någon förändring annonseras detta på möten och på hemsidan.
Sammankomsterna börjar kl 18:30. Vid de flesta sammankomsterna har vi dels ett närvarolotteri, dels en mindre klubbauktion med material från medlemmar, men också från inlämnade samlingar. Ha med dig sedlar i mindre valörer för att betala dina inrop – inte 500- eller 1000-kronorssedlar!

Det preliminära programmet för våren 2021 ser ut så här:
11 jan  
25 jan  
8 feb    Storauktion 1 – sker som anbudsauktion över nätet!
22 feb
8 mar   
13 mar  Samlarmässa Näsby Park Centrum
22 mar   
12 apr  
26 apr   Storauktion 2 ???
10 maj  Terminsavslutning ???

När vi kan hålla möten igen så kommer hemsidan att uppdateras.

Mötesdagar hösten 2021
6 sep, 20 sep, 4 okt, 18 okt, 1 nov, 15 nov, 29 nov och 13 dec.