Föreningssammanträden

Program för Norrorts Frimärksförening

Alla sammankomster äger rum i vår föreningslokal, Viggbysalen Södervägen 30 i Täby, såvitt inte annat sägs. Sammankomsterna börjar kl 18:30. Vid de flesta samman-komsterna har vi dels ett närvarolotteri, dels en mindre klubbauktion (med material från medlemmar men också från inlämnade samlingar). Ha med dig sedlar i mindre valörer för att betala dina inrop – inte 500- eller 1000-kronorssedlar!

Programmet för hösten 2019 ser ut så här:

9 sep          Föredrag av Mikael Magnusson, Islandssamlarna, om att samla
                    Danska Västindien
23 sep        Bytesdag med loppis och stor klubbauktion
28-29 sep  Ålandsträffen med övernattning i Mariehamn
5 okt           Föreningens 50 års-firande
7 okt           Storauktion 1
21 okt         Föredrag av Reiner Lärka om Tyska stater
4 nov          Föredrag av Arne Forssén om att samla svenska brev
18 nov        Storauktion 2
2 dec          Föredrag av Leif Nilsson Islandssamlarna
16 dec        Terminsavslutning med förtäring, lotteri. Auktion med utrop minst 50 kr

Mötestider för Norrorts Frimärksförening 2020
13 jan, 27 jan, 10 feb, 24 feb, 9 mar, 23 mar, 6 apr, 20 apr, 4 maj
7 sep, 21 sep, 5 okt, 19 okt, 2 nov, 16 nov, 30 nov, 14 dec.