Föreningssammanträden

Program för Norrorts Frimärksförening

Alla sammankomster äger rum i vår föreningslokal, Viggbysalen Södervägen 30 i Täby, såvitt inte annat sägs. Sammankomsterna börjar kl 18:30. Vid de flesta samman-komsterna har vi dels ett närvarolotteri, dels en mindre klubbauktion (med material från medlemmar men också från inlämnade samlingar). Ha med dig sedlar i mindre valörer för att betala dina inrop – inte 500- eller 1000-kronorssedlar!

Programmet för våren 2018 ser ut så här:

15 januari     Föredrag av Richard Bodin: Militär FN & Nato-tjänst för freden. Mitt sätt att samla moderna vykort.

 29 januari    Föredrag av Mats Söderberg: Olika sätt att samla frimärken och därtill  material inom området. 

12 februari    Filatelistisk loppis. Föredrag av Gunnar Dahlvig: Viking Time – en skröna om vikingar.

 26 februari    Föredrag av Lars Sjööblom om sitt liv som gravör.

 10 mars        Samlarmässa i Näsby Park Centrum.

 12 mars        Årsmöte. Föredrag av Erika Dingfors om att samla tändsticksetiketter.

 26 mars       Bytesdag med loppis till vilket andra föreningar inbjuds. Dessutom vykortsauktion (sista inlämningsdag för vykort är den 15 februari!).

 9 april         Storauktion (sista inlämningsdag är den 1 mars!).

 23 april        Föredrag av Leif Boork kring att samla inom olika områden.

 7 maj           Terminsavslutning. Lotteri. Förtäring. En auktion med bra utrop.

 12-16 juli      Klubbresa till Tallinn och EstEx 2018.

 

Mötesdagar för Norrorts Frimärksförening hösten 2018:
10 och 24 september, 8 och 22 oktober, 5 och 19 november, 3 och 17 december

Vår verksamhet genomförs i samarbete med
LoggaSV