Stadgar, protokoll m.m.

Här återfinns stadgar för föreningen och dess fonder.
Dessutom hittar ni här årsmötesprotokoll m.m..

Stadgar för Nordia 2015 fond – utkast 160215

Årsmöte 2016 NFF – protokoll

Stadgar för NFF uppdaterad 20180221