Styrelse och kontaktpersoner

För information om föreningen är Du välkommen att kontakta styrelsen,
som består av följande personer:
Urban Jonsson, ordförande (mobil 070-376 19 44)
Christer Samson, vice ordförande (mobil 073-576 03 10)
Mats Söderberg, hedersordförande (mobil 070-733 04 80)
Sören Eklöw, hedersordförande (mobil 076-147 97 00)
Olof Tiger, sekreterare (mobil 076-040 02 95)
Lennart Lundh, kassör & ansvarig för storauktioner (mobil 073-654 69 87)
Lars-Ove Pehrsson, styrelseledamot (mobil 070-626 92 05)
Jan-Ove Brandt, styrelseledamot (070-547 15 35)
Ivar Horst, marknadsansvarig (mobil 070-540 21 61)

Per Näsman, ansvarig för Ungdomssektionen (mobil 070-570 14 15)

Webmaster: Hans Magnusson (Hans M, mobil 073-394 55 66)

Valberedning:
Bo Jonsson (Bo J, mobil 070-768 88 23)
Håkan Tiger (Håkan T, mobil 070-495 14 44)