Auktions- och resultatlistor

Objektförteckningen till Samlings- och partiauktionen den 6 september hittar du här.

De speciella auktionsbestämmelserna hittar du här. LÄS DEM! Där framgår regler för betalning mm.

Bilder till höstauktion 1: 1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2b, 2c, 2d, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14a, 14b, 14c, 14d, 15, 16, 17, 18, 19, 20a, 20b, 20c, 20d, 21a, 21b, 21c, 21d, 22, 23, 24, 25a, 25b, 25c, 26a, 26b, 26c, 27, 28, 29, 30, 31, 32a, 32b, 32c, 32d, 33, 34, 35a, 35b, 35c, 35d, 36a, 37a, 37b, 37c, 38a, 38b, 38c, 38d, 39a, 39b, 39c, 40a, 40b, 40c, 40d, 40e, 41a, 41b, 41c, 41d, 42a, 42b, 42c, 43a, 43b, 43c, 44a, 44b, 44c, 45a, 45b, 45c, 45d, 46a, 46b, 46c, 46d, 46e, 46f, 47a, 47b, 47c, 48a, 48b, 48c, 48d, 49a, 49b, 49c, 49d, 50, 51a, 51b, 51c, 51d, 52, 53a, 53b, 53c, 54a, 54b, 54c, 55a, 55b, 55c, 56, 57, 58, 59a, 59b, 59c, 59d, 60a, 60b, 60c, 61a, 61b, 61c, 61d, 62, 63a, 63b, 63c, 63d, 63e, 64, 65a, 65b, 66a, 66b, 66c, 66d, 67a, 67b, 67c, 68a, 68b, 68c, 69a, 69b, 69c, 70, 71, 72a, 72b, 72c, 72d, 73a, 73b, 73c, 73d, 74a, 74b, 74c, 74d, 75a, 75b, 75c, 75d, 76a, 76b, 76c, 76d, 77a, 77b, 77c, 78, 79, 80, 81a, 81b, 81c, 81d, 82a, 82b, 82c, 82d, 83a, 83b, 83c, 83d, 83e, 85a, 85b, 86, 87, 88, 90