Auktions- och resultatslistor

Lista med restförsäljning från nätauktionen hittar du här.

Resultatlista för nätauktionen hittar du här!

Listan till vårens första storauktionen den 8 februari 2021 som är en nätauktion:

2021-02-08 NFF’s vårauktion 1 Excel      2021-02-08 NFF’s vårauktion 1 PDF

Bilder till vårauktion 1: Objekt 1-8, objekt 7, objekt 10-45, objekt 33 34 o 162, objekt 38 o 73, objekt 42 43 o 48, objekt 45 o 76, objekt 46-63, objekt 52-55, objekt 59, objekt 64-72,
objekt 68A, objekt 68B, objekt 69, objekt 74A, objekt 74B, objekt 75, objekt 83A, objekt 83B, objekt 83C, objekt 83D, objekt 84, objekt 85A, objekt 85B, objekt 86, objekt 91,
objekt 98 o 126, objekt 101, objekt 104A, objekt 104B, objekt 104C, objekt 104D, objekt 105A, objekt 105B, objekt 105C, objekt 110, objekt 112A, objekt 112B, objekt 114A,
objekt 114B, objekt 114C, objekt 116A, objekt 116B, objekt 116C, objekt 120A, objekt 120B, objekt 120C, objekt 120D, objekt 120E, objekt 121, objekt 123, objekt 127A, objekt 127B,
objekt 127C, objekt 128 o 131, objekt 129, objekt 133A, objekt 133B, objekt 134A, objekt 134B, objekt 135A, objekt 135B, objekt 135C, objekt 36A, objekt 136B, objekt 42A,
objekt 142B, objekt 143A, objekt 143B, objekt 143C, objekt 144A, objekt 144B, objekt 145, objekt 146, objekt 147A, objekt 147B, objekt 148A, objekt 148B, objekt 148C, objekt 150,
objekt 151 o 154, objekt 152, objekt 156A, objekt 156B, objekt 158, objekt 161, objekt 163,
objekt 164.

Se  även våra speciella  Auktionsbestämmelser för denna nätauktion!