Bli medlem i NFF

Norrorts Frimärksförening välkomnar alla intresserade frimärks- och vykortssamlare att bli medlemmar. Föreningen träffas 2 gånger per månad (måndagar) under vår- och höstsäsongern i Viggbysalen, Södervägen 30 i Täby.

Medlemsavgiften är 70 kronor per år. Information om föreningen och dess verksamhet ges i tidningen NorrPhil, som utkommer minst 2 gånger per år.

Kontakta föreningens kassör:
Lennart Lundh, Grindtorpsvägen 11, 183 22 TÄBY
Mobil: 073-654 69 87
E-post: llundh83@gmail.com