Filatelistisk högskola

Filatelistiska högskolan har avslutats. Vill du få mer information om den ombedes du kontakta Mats Söderberg på mats.soderberg@mbox302.tele2.se