Föreningssammanträden

PROGRAM VÅREN 2023 NORRORTS FRIMÄRKSFÖRENING

Sammankomster rum i vår föreningslokal Viggbysalen, Södervägen 30 i Täby.
Sammankomsterna börjar kl 18:30. Vid de flesta sammankomsterna har vi dels ett närvarolotteri, dels en mindre klubbauktion med material från medlemmar, men också från inlämnade samlingar. Ha med dig sedlar i mindre valörer för att betala dina inrop – inte 500- eller 1000-kronorssedlar!


Vid förändring uppdateras hemsidan.

16 januari Terminsstart.
Föredrag av Arne Forssén – Lokalförsändelser befordrade med posten, m.m.

30 januari
Föredrag av Hans Magnusson – Vallentuna socken i Vallentuna kommun.

13 februari

Föredrag av Sten-Anders Smeds —  Finlands färger och flaggor

27 februari
Stor mötesauktion.

11 mars
Samlarmässa i Näsbypark.

13 mars
Årsmöte samt föredrag av Olof Tiger – Fyra drycker.

27 mars
Filatelistisk loppis.

17 april
Föredrag av Göran Heijtz – Hur har samlandet utvecklats och förändrats under mina
50 år som vykortssamlare?

8 maj — Terminsavslutning
Kort föredrag av Håkan Hallerdal – Samling av flaggor.
Dessutom förtäring, lotteri och auktion med utrop minst 50 kr.

Dessutom förtäring, lotteri och auktion med utrop minst 50 kr.

===================================================
Mötesdagar 2023

VT 2023

16 jan, 30 jan, 13 feb, 27 feb, 13 mars, 27 mars, 17 apr, 8 maj.

HT 2023

4 sept, 18 sept, 2 okt, 16 okt, 30 okt, 13 nov, 27 nov, 11 dec