Föreningssammanträden

PROGRAM HÖSTEN 2022 I NORRORTS FRIMÄRKSFÖRENING

Normalt äger våra sammankomster rum i vår föreningslokal Viggbysalen, Södervägen 30 i Täby, men nu tillfälligtvis har vi bokat en större lokal nämligen matsalen i Tibble Gymnasium. Sker det någon förändring annonseras detta på möten och på hemsidan.
Sammankomsterna börjar kl 18:30. Vid de flesta sammankomsterna har vi dels ett närvarolotteri, dels en mindre klubbauktion med material från medlemmar, men också från inlämnade samlingar. Ha med dig sedlar i mindre valörer för att betala dina inrop – inte 500- eller 1000-kronorssedlar!


Vid förändring uppdateras hemsidan.

Mötesdagar hösten 2022:

5 september.  Terminsstart. Föredrag av Claes Fellström och Rolf Korling — Mästergravören Slania .

19 september. Föredrag av Stefan Heijtz – Färöarnas posthistoria.

3 oktober. Stor mötesauktion.

9 oktober. Norrtälje Frimärksklubbs Samlarmässa.

17 oktober. Föredrag av Sten Flinke – Helsaker.

31 oktober. Föredrag av Tobias Rein –- Oscar II -Sveriges första porträttfrimärken.

4 – 6 November. NorrPhil 2022, utställning i Tibble Gymnasium.

14 november. Filatelistisk loppis med Norrtälje och Vallentuna samt ev Philea.

28 november. Föredrag av Cajsa Ojakangas – En vandring i Christianstad i början av 1900-talet.

12 december  — Terminsavslutning

Kort föredrag av Ivar Horst om engelskt 2 shilling-märke. Falskt ??

Dessutom förtäring, lotteri och auktion med utrop minst 50 kr.

===================================================
Mötesdagar 2023

VT 2023

16 jan, 30 jan, 13 feb, 27 feb, 13 mars, 27 mars, 17 apr, 8 maj.

HT 2023

4 sept, 18 sept, 2 okt, 16 okt, 30 okt, 13 nov, 27 nov, 11 dec