Föreningssammanträden

PROGRAM HÖSTEN 2021 I NORRORTS FRIMÄRKSFÖRENING

Normalt äger våra sammankomster rum i vår föreningslokal Viggbysalen, Södervägen 30 i Täby, men nu under Coronapandemin har vi bokat en större lokal nämligen matsalen i Tibble Gymnasium. Sker det någon förändring annonseras detta på möten och på hemsidan.
Sammankomsterna börjar kl 18:30. Vid de flesta sammankomsterna har vi dels ett närvarolotteri, dels en mindre klubbauktion med material från medlemmar, men också från inlämnade samlingar. Ha med dig sedlar i mindre valörer för att betala dina inrop – inte 500- eller 1000-kronorssedlar!

Programmet för hösten2021 ser ut så här:
6 sep        Samlings- och partiauktion
20 sep      Sveriges Militärpost, J-O Brandt
4 okt        Skillingmärken, Göran Persson, Östhammar
18 okt      Bytesdag, loppis och stor klubbauktion
1 nov       Ringtyp, Pentti Köhli
13 nov      Samlarmässa Näsbypark
15 nov      Försäkring av samlarsaker – vad säger försäkringsbolagen?
29 nov      Storauktion
13 dec      Avslutning

Nu hoppas vi att vi kan hålla möten igen enligt detta.
Vid förändring uppdateras hemsidan .

Mötesdagar våren 2022: 10 jan, 24 jan, 7 feb, 21 feb, 14 mar (årsmöte), 28 mar,
11 apr, 25 apr, 9 maj. Dessutom 4-6 mars för NorrPhil 2022.
Mötesdagar hösten 2022: 5 sep, 19 sep, 3 okt, 17 okt, 31 okt, 14 nov, 28 nov,
12 dec. Dessutom 12 nov för planerad samlarmässa.