Länkar

Nedan listas länkar till hemsidor som har nära relation till vår förening och dess verksamhet. Här finner du information om vårt svenska filatelistförbund, andra frimärks- och vykortsföreningar samt föreningar och organisationer som på olika sätt stödjer eller samverkar med vår egen förening. Listan är under uppbyggnad och kommer efterhand att kompletteras och utökas.

Sveriges Filatelist-Förbund
Riksföreningen för hembygdsfilateli
Wallentuna Frimärks- & Vykortsklubb
Samlarföreningen Bältespännarna
Norrtälje Frimärksklubb