Stadgar, protokoll m.m.

Här återfinns stadgar för föreningen och dess fonder.
Dessutom hittar ni här årsmötesprotokoll m.m..

Stadgar för Nordia 2015 fond – 160215

Stadgar för NFF uppdaterad 20180221