Föreningssammanträden

PROGRAM HÖSTEN 2021 I NORRORTS FRIMÄRKSFÖRENING

Normalt äger våra sammankomster rum i vår föreningslokal Viggbysalen, Södervägen 30 i Täby, men nu under Coronapandemin har vi bokat en större lokal nämligen matsalen i Tibble Gymnasium. Sker det någon förändring annonseras detta på möten och på hemsidan.
Sammankomsterna börjar kl 18:30. Vid de flesta sammankomsterna har vi dels ett närvarolotteri, dels en mindre klubbauktion med material från medlemmar, men också från inlämnade samlingar. Ha med dig sedlar i mindre valörer för att betala dina inrop – inte 500- eller 1000-kronorssedlar!

Programmet för våren 2022 ser ut så här:

10 jan    Terminsstart med föredrag av Wallentuna Frimärks- och Vykortsklubb om deras
               Hembygdssamling
24 jan    Föredrag av Claes Fellström och Rolf Korling: Mästergravören Slania 100 år och
               Slaniasamfundet 40 år
7 feb      Föredrag av Jonas Hällström om Nordisk Filateli
21 feb    Föredrag av Lars-Ove Pehrsson om sitt exponat om kameler
4-6 mar  Norrphil 2022 utställning i Tibble Gymnasium FLYTTAD till 4-6 november!
14 mar   Årsmöte
28 mar   Föredrag av K-F Ingemarsson, Östhammar om Ryska härjningar i Roslagen
11 apr    Föredrag av Fredrik Ydell om Svensk Pionjär Luftpost
25 apr    Storauktion
9 maj     Terminsavslutning med förtäring, lotteri mm. Auktion med utrop på minst 50 kr

Nu hoppas vi att vi kan hålla möten igen enligt detta.
Vid förändring uppdateras hemsidan.

Mötesdagar hösten 2022: 5 sep, 19 sep, 3 okt, 17 okt, 31 okt, 14 nov, 28 nov, 12 dec. Dessutom 12 nov för planerad samlarmässa.